Typ atribútu dátum vám umožní zadať dátum a čas v rôznych formátoch.Keď nastavujete typ atribútu, môžete si vybrať jeden z prednastavených formátov alebo použiť vlastný.Pri vytváraní vlastného formátu môžete použiť nasledujúce prvky. Lumeer vám vždy ukáže príklad, aby ste si mohli overiť správnosť formátu.


Formát
Význam
YYYY, YY
Roky 2021, 21
MM, M
Mesiace 01-12, 1-12
DD, D
Dni 00-31, 0-31
HH, H
Hodiny 00-23, 0-23
hh, h
Hodiny 00-12, 0-12
mm, m
Minúty 00-59, 0-59
ss, s
Sekundy 00-59, 0-59
S, SS, SSS
Milisekundy 0-999
a, A
am/pm, AM/PM
DDD, DDDD
Deň v roku 1-365
ddd, dddd
Deň v týždni Pon, Pondelok
e, E
Deň v týždni 0-6, 1-7
WW, W
Týždeň v roku 01-53, 1-53
x, X
Časová pečiatka 1410715640579, 1410715640.579
Z, ZZ
Časové pásmo, posun oproti UTC +12:00


Po potvrdení sa všetky existujúce hodnoty prekonvertujú na nový formát.